תפריט

תקנות חיטוי מאגרי מים

 

חיטוי מאגרי מים היא פרוצדורה שמטרתה להבטיח את בטיחות השימוש במים, וככזו, ישנו צורך בפיקוח אחרי פעילות החיטוי של מאגרי מים שונים המיועדים לשרת את הציבור. ההיגיון אומר שלא ניתן להותיר את האחריות לחיטוי על אדם פרטי שלרוב פועל מתוך שיקולים כלכליים, ואולי היה מעדיף לחסוך את עלות החיטוי. בהתאם לכך עוגנו תקנות חיטוי מאגרי מים המפרטות את כל החובות החלות על גורמים שעושים שימוש במאגרים כאלה לטובת הציבור.

 

מהן תקנות חיטוי מאגרי מים?

חיטוי מאגרי מים היא פרקטיקה מקצועית, שצריכה להתבצע על פי מתודולוגיות מקצועיות המיועדות להבטיח את בטיחות השימוש במים המצויים במאגרים. כך למשל, בריכת שחייה היא מאגר מים, ולכן חשוב שהמים בבריכה יעברו חיטוי על פי התקנות המתאימות, על מנת להבטיח את בטיחות המתרחצים. דוגמא נוספת היא מכלי מים ניידים המשרתים את יחידות השטח בצבא. מכלים אלה עשויים להכיל מים במשך שבועות שלמים, ובתנאים אלה עלולים להיווצר במים מזהמים ומשקעים שמסכנים את בריאות המשתמשים במים.

תקנות חיטוי מאגרי מים הן למעשה אוסף של כללים המיועדים להבטיח תחזוקה נאותה של מאגרי מים ושל המים האגורים בהם. תקנות אלה כוללות הוראות לגבי תדירות הביצוע של החיטוי, סוגי החיטוי שיש לבצע, חומרי החיטוי שבהם מותר ויש להשתמש, אופן בדיקת איכות המים על בסיס רציף ולאחר ביצוע החיטוי, מצבים נקודתיים בהם יש לבצע חיטוי גם מעבר לחיטוי השגרתי וכן הלאה.

 

האם התקנות חלות על כל מאגרי המים?

לכל סוג של מאגר מים יש התקנות שלו. תקנות חיטוי מאגרי מים יכולות להשתנות ממקרה למקרה בהתאם לגוף המפקח האחראי. כך למשל, אם מדובר במכלי מים שאוגרים מים לצורך ייצור משקאות קלים במפעל משקאות, התקנות שיחולו על אותם מאגרים הן תקנות משרד הבריאות לתחזוקה של מאגרי מים ובטיחות מים. אם מדובר במאגר מים המשמש חקלאי לצורך השקיית השדות, התקנות שיחולו על אותם מאגרים הן תקנות מטעם משרד החקלאות וכן הלאה.

בנוסף לכך, גם גורם מפקח אחד יכול לייעד תקנות מסוימות לסוגים מסוימים של מאגרי מים. מן הסתם, התקנות שיחיל משרד הבריאות על מאגרי מים המשמשים לייצור משקאות קלים תהיינה מחמירות יותר מאשר תקנות חיטוי מאגרי מים המשמשים לרחצה, ומאשר תקנות החלות על מאגרי מים המיועדים להשקיה או לשטיפה של תוצרת חקלאית. כל גורם המחזיק מאגר מים ומפעיל אותו, צריך להיות מודע לתקנות החלות עליו ולפעול על פי התקנות ככתבן וכלשונן.

 

אם אתם מחזיקים ומפעילים מאגר מים, עליכם לוודא שהמאגרים עוברים חיטוי תקופתי על פי המפורט במסגרת תקנות חיטוי מאגרי מים של הגורם המפקח על פעילותכם. תקנות אלה יבטיחו את בטיחות השימוש במים, ויבטיחו כי תוכלו להמשיך בפעילותכם באישור וברשות הרשויות המוסמכות.

תקנות חיטוי מאגרי מים

More to explorer

טיב המים

שליחה אם טיב המים בישראל הוא כל כך גבוה על פי כל סטנדרט מערבי, מדוע כל כך הרבה ישראלים בוחרים לקניות שישיות

ניקוי וחיטוי מאגרי מים

שליחה מילא מאגרי מים במפעלי מזון ומשקאות, אבל מתי נדרש תהליך של ניקוי וחיטוי מאגרי מים בבנייני מגורים? האם בכלל ישנם מאגרי

עופרת במים

שליחה האם עופרת במים הוא מצב תקין וסביר? האם ישנה רמה מסוימת של עופרת שאותה אנחנו יכולים לסבול במים? איך יודעים מהי

כתיבת תגובה