חיטוי קווי מים

בניגוד לצנרת, קו מים הוא ביטוי אותו מייחסים בדרך כלל לקווי מים ראשיים המספקים מים למספר צרכנים. מאחר ואיכות המים הזורמים בקווי מים אלה משפיעה על היקף גדול של צרכנים, קווי מים אלה חייבים להיות נקיים ומטוהרים על מנת למנוע פגיעה המונית בבריאות הציבור. חיטוי קווי מים הוא שירות המסופק בדיוק למטרה זו, חשוב לבצע גם חיטוי מאגרי מים בזמן ביצוע חיטוי לצנרת מים.

מה זה בעצם חיטוי קווי מים?

קווי מים הם בדרך כלל צינורות ראשיים המובילים מים לצרכני קצה או למערכות מים אחרות. בקווים אלה עוברות כמויות גדולות של מים. מים אלה נמצאים במצב זרימה חלק מהזמן ובחלק אחר של הזמן הם עומדים במקומם כאשר לא קיימת צריכה של מים על ידי צרכני הקצה. בתנאים אלה נוצרים משקעים על גבי דפנות קווי המים ואלו עלולים להצטבר לכדי זיהום, שעלול לסכן את בריאות צרכני הקצה.

חיטוי קווי מים הוא תהליך שנועד להסיר את כל המשקעים והמזהמים שהצטברו לאורך דפנות קווי המים. תהליך זה צריך להתבצע בצורה מאוד מקצועית ובזהירות רבה, שכן צרכני הקצה אינם מודעים כלל לביצוע החיטוי. תהליך חיטוי זה מתחיל בסגירת זרימת המים בצורה כזאת שהקו מבודד לחלוטין משני צדדיו. לאחר מכן יוצרים הסטה של המים לפתח יציאה דרכו ניתן להזרים את המים וחומרי החיטוי מבלי שיגיע אל צרכני הקצה.

כיצד מבוצע החיטוי בפועל?

לאחר שמבודדים את קו המים כאמור, מזרימים בו זרם מים בלחץ גבוה על מנת להסיר את שכבת הלכלוך והמזהמים העליונה. בהמשך מבוצעת הזרמה של חומר חיטוי ייעודי מהול במים ומותירים את התערובת בקו המים לפרק זמן קבוע על מנת למוסס את כל שכבות המזהמים ולנתק אותן מדפנות הקו. לבסוף מבוצעת שטיפה יסודית לצורך שטיפת המזהמים שהשתחררו ושאריות חומרי חיטוי.

כמו כן, על מנת לשמר על איכות המים באופן שוטף, נהוג למהול כמויות זעירות מאוד של חומר חיטוי כדוגמת כלור או אוזון בזרם המים. חומר חיטוי זה אינו מיועד לחטא את קווי המים אלא לשמור על המים הזורמים בו מטוהרים עד כמה שניתן.

חיטוי קווי מים צריך להתבצע כאמור על ידי אנשי מקצוע, בדרך כלל אנשי תחזוקה שמתמחים בביצוע עבודות תחזוקה לקווי מים, מכירים את קווי המים ואת כלל המנגנונים המקיפים אותם בחיבור אל צרכני הקצה ואל מערכות מים אחרות המחוברות אליהם.

המונח קו מים מתייחס בדרך כלל לצנרת ראשית המספקת מים למספר צרכנים שונים. כך למשל, צינור המים הראשי המזרים את המים ממגדל המים של הישוב אל הרחובות השונים הוא קו מים. צינור המים המפצל את המים מהצינור הראשי ברחוב אל הצנרות הפרטיות של כל בית, גם הוא קו מים. יחד עם זאת, קו מים יכול להתייחס גם לצנרת מים ביתית פרטית, ובכל מקרה חיטוי קו מים צריך להתבצע לכל קו מים שבו מתעורר חשש לזיהום, גם אם גורם הזיהום אותר וטופל כבר.

מדוע נדרש חיטוי קו מים?

קו מים הוא מן הסתם קו שדרכו עוברים מים לשימושם של בני אדם. חלק מן המים ישמשו לשטיפת כלים, חלקם לשטיפת רצפות, חלקם לרחצה וחלקם לשתייה. מאחר ואין הפרדה בין המים המיועדים לכל מטרה, ההנחה היא כי המים מיועדים לשתייה, וככאלה הם חייבים לעמוד בסטנדרטים מחמירים של בטיחות. כאשר חודר זיהום כלשהו כדוגמת מי ביוב, כימיקל מסוכן או חיידק מסוכן אל קו המים, יש צורך לעצור את זיהום המים, ולאחר מכן גם לבצע חיטוי קו מים על מנת לוודא שלא נותרו משקעים של הזיהום בתוך קו המים.

כיצד מבוצע חיטוי קו מים?

התהליך של חיטוי קו מים מתחיל בריקון קו המים ממים. לאחר שקו המים ריק, ניתן להתחיל בתהליך השטיפה, תחילה על ידי הזרמת מים עם חומר חיטוי על מנת למוסס משקעים שנדבקו לדפנות הפנימיות של קו המים. לאחר מכן, יש להזרים בקו מים עם חומר חיטוי במינון גבוה יותר, ולהותיר את תערובת החיטוי בתוך קו המים למשך פרק זמן קבוע, שמיועד לאפשר לחומר החיטוי לבצע את פעולתו. לאחר מכן, יש לרוקן את קו המים מחומר החיטוי ולבצע שטיפה יסודית על מנת לסלק כל שאריות של חומר חיטוי או זיהום שעוד נותר בקו. לבסוף יש לבצע בדיקה של איכות המים,חיטוי מים לטופס 4 על מנת לוודא שהמים הזורמים בקו הם טהורים, צלולים ונקיים מזיהום או שאריות חומר חיטוי.

מי מוסמך לבצע את החיטוי?

התהליך של חיטוי קו מים חייב להתבצע על ידי גורם שהוסמך לכך. חיטוי כזה מחייב ידע והיכרות עם סוגי חומרי החיטוי השונים, עם האינטראקציה הכימית שלהם עם החומר ממנו עשויה צנרת המים, ועם כל הפרוצדורות הנדרשות בכדי להבטיח הגעה לכל הנקודות בקו המים.

אם התעורר חשש לחדירת זיהום אל קו המים שלכם, הזמינו איש מקצוע בעל הסמכה בתחום של חיטוי מאגרי וקווי מים, ובתוך שעות ספורות תוכלו להבטיח שקו המים נקי ומוכן להזרמת מים מחדש וכי המים בטוחים שוב לשימוש. חיטוי כזה נדרש גם אם גורם הזיהום כבר אותר וטופל, שכן ייתכן שבקו המים נותרו משקעי זיהום שכדי לסלק אותם יש לבצע חיטוי יסודי כאמור.

חיטוי קו מים

קווי מים ראשיים חייבים להתנהל על פי שגרת תחזוקה קבועה ומוקפדת על מנת להבטיח את בריאות ציבור צרכני הקצה המחוברים אל קו המים. חלק מרכזי וחשוב בתחזוקה קבועה זו הוא התהליך של חיטוי קווי מים, המבוצע על ידי אנשי מקצוע בעלי הסמכה בתחום של חיטוי מאגרי ומערכות מים, ועל פי מתודולוגיות חיטוי ייעודיות לקווי מים ראשיים, בהתאם לדרישות הבטיחות והסטנדרטים של משרד הבריאות.

חיטוי קווי מים

טיב המים

שליחה אם טיב המים בישראל הוא כל כך גבוה על פי כל סטנדרט מערבי, מדוע כל כך הרבה ישראלים בוחרים לקניות שישיות

ניקוי וחיטוי מאגרי מים

שליחה מילא מאגרי מים במפעלי מזון ומשקאות, אבל מתי נדרש תהליך של ניקוי וחיטוי מאגרי מים בבנייני מגורים? האם בכלל ישנם מאגרי

עופרת במים

שליחה האם עופרת במים הוא מצב תקין וסביר? האם ישנה רמה מסוימת של עופרת שאותה אנחנו יכולים לסבול במים? איך יודעים מהי