תפריט

חיטוי ודיגום מים

 

חיטוי ודיגום מים היא פרקטיקה המשקפת תהליך קבוע, רציף ושגרתי של חיטוי מים במערכת מים מסוימת. תהליך זה מבוסס על חיטוי קבוע של המים על מנת לשמור על ניקיונם וצלילותם ועל דגימה קבועה של המים על מנת לוודא את איכותם ולוודא שרמת חומר החיטוי במים אינה עולה על המותר. בהתאם לכך, תהליך זה צריך להתבצע על ידי איש מקצוע בעל ההסמכה הנדרשת בחיטוי מאגרי וקווי מים.

 

מה זה חיטוי ודיגום מים?

ההנחה הרווחת היא כי מים זורמים הם תמיד נקיים, ויש בכך מידה רבה של אמת. יחד עם זאת, אמת זו נכונה בעיקר למים הזורמים בטבע, שנחשבים לבטוחים יותר מאשר מים עומדים. במערכות מים מלאכותיות ידי אדם, הדברים יכולים להיות מעט שונים, שכן המים אינם זורמים באופן קבוע וגם בצנרת המים הביתית שלכם, המים עומדים בצנרת הרבה יותר זמן מאשר הם זורמים בה. כמו כן, המים מובלים בתוך צינורות מתכת או פלסטיק ועלולים לספוח חומרים מזהמים שנותרים בהם כמשקעים, מה שלא קיים במים זורמים בטבע.

בהתאם לכך, יש לוודא שהמים הנצרכים על ידי צרכן הקצה הם מטוהרים ונקיים, ולשם כך מבוצע תהליך של חיטוי ודיגום מים. במסגרת התהליך מיושם חומר חיטוי במינון קבוע מראש ובכל פרק זמן קבוע מראש, על מנת לוודא רמת חיטוי מתאימה שאינה חורגת מהמותר אך גם אינה נמוכה מדי עד כדי איבוד אפקט החיטוי. כמו כן, בכל פרק זמן קבוע מבוצע דיגום של המים על מנת לבדוק את איכות המים ולבדוק שהכל מתנהל כראוי ולא קיימות חריגות בערכי חומר החיטוי או ברמת הזיהום של המים.

 

אילו מערכות מים צריכות חיטוי ודיגום מים?

חיטוי מים הוא תהליך המבוצע בכל מערכת מים. את התהליך עבור המים היוצאים אצלכם מברז המטבח מבצעת רשות המים על בסיס קבוע ובאמצעות מערכות אוטומטיות עם בקרה אנושית. ביישומים בהם נעשה שימוש במים לצורך ייצור מוצרי מזון, משקאות או תרופות, יש לבצע תהליך נפרד של חיטוי ודיגום המים על מנת לוודא שהמים המשמשים לייצור אינם מכילים מזהמים הפוגעים בטעמם או יוצרים סכנה לבריאות צרכני הקצה. בהתאם לכך, מפעלי משקאות למשל, מבצעים חיטוי ודיגום מים למים האגורים במכלי הענק שלהם, לצנרת המים הראשית של המפעל ולמים היוצאים מברזי המילוי בקו הייצור. תהליך זה מבוצע גם במאגרי מים גדולים המשרתים את הציבור, כמו למשל בריכות שחייה בהן חשוב לוודא כי לא קיים זיהום שמסכן את המתרחצים.

 

 

מים הם מקור החיים, הם צלולים ונקיים והם תנאי לחיים. יחד עם זאת, מים יכולים גם לעבור תהליך של זיהום ולגרום למחלות ולמוות, ולכן חשוב לוודא כי המים שאנו שותים והמים בהם אנו משתמשים אינם מכילים זיהומים מסוכנים, וזה בדיוק מה שנעשה במסגרת תהליך חיטוי ודיגום מים.

חיטוי ודיגום מים

More to explorer

טיב המים

שליחה אם טיב המים בישראל הוא כל כך גבוה על פי כל סטנדרט מערבי, מדוע כל כך הרבה ישראלים בוחרים לקניות שישיות

ניקוי וחיטוי מאגרי מים

שליחה מילא מאגרי מים במפעלי מזון ומשקאות, אבל מתי נדרש תהליך של ניקוי וחיטוי מאגרי מים בבנייני מגורים? האם בכלל ישנם מאגרי

עופרת במים

שליחה האם עופרת במים הוא מצב תקין וסביר? האם ישנה רמה מסוימת של עופרת שאותה אנחנו יכולים לסבול במים? איך יודעים מהי

כתיבת תגובה